You are currently viewing Laboratoria przyszłości

Laboratoria przyszłości

Nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości #LaboratoriaPrzyszłości, realizowanym dzięki wsparciu Ministerstwu Edukacji i Nauki #MEiN oraz GovTech Polska #CentrumGovTech.

Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości do naszej szkoły trafił nowoczesny sprzęt, który pozwoli uczniom rozwijać talenty, kompetencje przyszłości oraz praktyczne umiejętności.

Zakupiony sprzęt posłuży rozwijaniu kompetencji przyszłości – współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów czy kreatywności – ale wspomoże także proces dydaktyczny, czyniąc go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym. Nowoczesne narzędzia pomogą uczniom w nabywaniu  umiejętności manualnych, rozwijaniu talentów i określeniu własnej ścieżki kariery zawodowej.

W skład wyposażenia wchodzą między innymi:

  • Drukarka 3D,
  • Mikroelektronika,
  • Roboty edukacyjne,
  • Okulary VR,
  • Sprzęt audio-video.

Sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach obowiązkowych oraz dodatkowych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Więcej informacji o programie znajdziesz na www.gov.pl/laboratoria.

Dodaj komentarz