You are currently viewing Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Uroczystymi apelami w klasach 0-3, 4-5 i 6-8 rozpoczęliśmy w naszej szkole nowy rok szkolny 2022/2023. Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Na owoce trzeba zapracować, a to wymaga mocnego postanowienia i mobilizacji. Witamy dzieci z Ukrainy! Cieszymy się, że będziecie z nami! Pomaganie jest powinnością każdego człowieka, pamiętajmy o tym!

Dodaj komentarz