You are currently viewing Rekrutacja uczniów do projektu VR ELITE!

Rekrutacja uczniów do projektu VR ELITE!

Rozpoczynamy rekrutację do projektu Erasmus+ VR ELITE „Virtual Reality for English Language Innovative TEaching” („Wirtualna Rzeczywistość dla Innowacyjnego Nauczania Języka Angielskiego”). Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej. 

Jest to kolejny projekt unijny realizowany w naszej szkole dzięki Centrum Edukacyjnemu EST Wadowice, z którym realizowaliśmy już projekt Erasmus + GBL „Game Base Learning across the Curriculum”. Celem projektu GBL było stworzenie publikacji ze scenariuszami zajęć dotyczącymi edukacyjnych wersji gier komputerowych w powiązaniu z realizacją podstawy programowej. Zajęcia dodatkowe były prowadzone w języku angielskim, w projekt zaangażowani byli nauczyciele języka angielskiego oraz nauczyciele fizyki, przyrody, geografii i biologii. Nasi uczniowie oraz uczniowie szkoły ponadpodstawowej z Portugalii testowali gry udostępnione na fińskiej platformie teachergaming.com. Dzięki projektowi nasi uczniowie mogli w nowatorski sposób przyswajać wiedzę z przedmiotów ścisłych, szlifować swoje umiejętności językowe i odkrywać świat nowoczesnych technologii.

Najnowszy projekt – VR ELITE – ma dotyczyć równie innowacyjnej metody – wykorzystywania okularów wirtualnej rzeczywistości do nauki języka angielskiego. Podczas współpracy z CE EST mieliśmy już okazję gościnnie brać udział w spotkaniach w ramach realizowanego przez nich programu Erasmus+ VEGA „Virtual reality Education & Game based Achievements in classrooms” i testować właśnie okulary VR. Nasi uczniowie także uczestniczyli w spotkaniach z wykorzystaniem okularów VR.

Celem projektu VR ELITE jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników takich jak porozumiewanie się w języku angielskim oraz nabywanie umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami.

Wierzymy, że udział w projekcie wzbogaci wiedzę i umiejętności naszych uczniów. Planowane w ramach projektu wyjazdy zagraniczne dla naszej młodzieży będą z pewnością wspaniałą przygodą, dzięki której będą mogli zawrzeć nowe przyjaźnie, nabywać umiejętności językowe w połączeniu z wykorzystaniem okularów wirtualnej rzeczywistości, poznać kulturę odwiedzanych państw – Finlandii i Estonii, jak również rozwijać się i być może ukierunkować swoje zainteresowania, a później plany zawodowe, na nowoczesne technologie czy język obcy.

Udział w projekcie jest dla uczniów bezpłatny i będzie realizowany jako dodatkowe zajęcia (30 godzin w pierwszym roku projektu dla grupy 10 uczniów klasy 8 i ewentualnie 7 oraz 30 godzin zajęć w drugim roku projektu dla grupy 10 uczniów klasy 7) oraz wyjazd zagraniczny (do Finlandii na wiosnę 2023 r. – w pierwszej kolejności uczestnicy z klas 8 lub do Estonii na wiosnę 2024 r. dla uczniów klas 7).

Do udziału w naborze zapraszamy uczniów z klas 7 i 8. Łącznie w procedurze wyłonionych zostanie 20 uczniów oraz lista rezerwowa – to uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji kogoś z listy głównej.

Szczegółowe zasady naboru przedstawione będą w regulaminie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przydzielonych kandydatom przez Komisję Rekrutacyjną punktów: kompletność złożonych dokumentów, test znajomości języka angielskiego, rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, średnia ocen rocznych, ocenę z języka angielskiego, informatyki i zachowania z roku szkolnego 2021/2022, szczególne osiągnięcia i działalność na rzecz szkoły.

Aby aplikować do projektu, uzupełnione oraz podpisane przez rodziców dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 1 grudnia 2022 r. do godz. 15.00. Regulamin oraz załączniki umieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty unijne https://sp5wadowice.pl/index.php/projekty-unijne/.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami o projekcie. Regulamin i załączniki dostępne TUTAJ
Dzieciom informację przekazują nauczyciele języka angielskiego, a w razie wątpliwości Państwa czy dzieci prosimy o kontakt.

Szkolny koordynator projektu VR ELITE Barbara Bałys

Dodaj komentarz