You are currently viewing Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju

Związek Harcerstwa Polskiego przyjął na granicy polsko-słowackiej w Głodówce Betlejemskie Światło Pokoju – symbol pojednania między narodami. Odpalane jest ono co roku w Betlejem w Grocie Narodzenia Pańskiego, gdzie płonie  wieczny ogień, a skauci i harcerze z całego świata, zanoszą lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się radosną nowiną i krzewiąc tak uniwersalne wartości jak braterstwo i pokój. Również w tym roku harcerze Hufca Ziemi Wadowickiej odwiedzili naszą szkołę, przynosząc to dające nadzieję Światło, uśmiech oraz entuzjazm, którym zarażają także naszych uczniów. Dziękujemy!

ZOBACZ ZDJĘCIA

Dodaj komentarz