You are currently viewing LaboratoriaPrzyszłości#

LaboratoriaPrzyszłości#

Sprzęt z programu Laboratoria Przyszłości #LaboratoriaPrzyszłości sprawia, że nasi uczniowie uczą się poprzez zabawę. Podczas lekcji języka angielskiego uczniowie poznawali nowe słownictwo korzystając z tabletów i gier edukacyjnych na stronie internetowej Wordwall. Podsumowaniem lekcji był quiz sprawdzający ich wiedzę z zakresu słownictwa – czas wolny. Wynik quizu potwierdza, że innowacyjne metody nauczania są niezwykle skuteczne i motywujące uczniów do nauki. Tablety służą naszym uczniom również jako słowniki językowe podczas pracy na lekcji, np. do tłumaczenia słówek lub wyszukiwania informacji w Internecie.

Dodaj komentarz