You are currently viewing Logopedyczne zabawy z głoskami

Logopedyczne zabawy z głoskami

W ramach obchodów z okazji Europejskiego Dnia Logopedy w oddziale przedszkolnym przeprowadzono zajęcia profilaktyczne mające na celu promowanie rozwoju mowy oraz efektywnej komunikacji. Celem zajęć było:
* wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy;
* zapobieganie powstawaniu wad wymowy;
* rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego;
* usprawnianie motoryki dużej i małej;
* rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
* rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez ekspresję słowną oraz muzyczno-ruchową;
* pobudzanie rozwoju intelektualnego;
* nauka poprzez zabawę;
* utrwalanie znajomości głoski „o”.

Wszystkie dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Uczniowie wykonali prace plastyczne związane z tematyką zajęć, chuchali, dmuchali, śpiewali, gimnastykowali ciało i język. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. ZOBACZ ZDJĘCIA

Dodaj komentarz