You are currently viewing Dziękujemy!

Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do czynienia dobra. Wolontariat SP5 zorganizował trzy zbiórki, w których wzięła udział cała społeczność szkolna. Z kiermaszu palm wielkanocnych zebrano 835 zł (na potrzeby uczniów naszej szkoły) oraz 3000 zł w ramach pomocy dla Pani Agnieszki Boguni. Współpracując z fundacją Pomóc więcej zebraliśmy i przekazaliśmy mnóstwo fantów na kiermasz dla Zosi.

Serdecznie wszystkim dziękujemy!

Dodaj komentarz