You are currently viewing Stypendium

Stypendium

Rodzice uczniów którzy w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali szczególne osiągniecia naukowe, artystyczne i sportowe, mogą wnioskować o wsparcie stypendialne. Odbywa się to poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Rady Miasta  (termin 15 września 2023 r.). Szczegółowe warunki przyznania wsparcia znajdują się w uchwale Rady Miejskiej. Ponieważ w składanym wniosku potrzebna jest opinia Rady Pedagogicznej  wnioskodawców prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Dodaj komentarz