You are currently viewing Zapisy na stołówkę

Zapisy na stołówkę

Stołówka szkolna będzie funkcjonować od 5 września 2023 r. Zapisu dzieci na obiady można dokonać od czwartku 31 sierpnia w godzinach od 8:00 do 13:00 osobiście u pani intendent lub telefonicznie.
Telefon intendent:  (33) 823 41 47
Telefon sekretariat: (33) 823 24 80

Karta zapisu dziecka na stołówkę oraz więcej informacji znajduje się w zakładce Stołówka lub TUTAJ.

Dodaj komentarz