You are currently viewing Konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II

Konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II

16 listopada 2023 roku pięcioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w „Konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II” organizowanym przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Konkurs internetowy skierowany był do uczniów klas VI-VIII. Konkurs miał charakter testu jednokrotnego wyboru. Celem konkursu było zainteresowanie osobą świętego Jana Pawła II, jego nauką i przesłaniem, jakie zostawił młodemu pokoleniu, a także uczczenie pamięci Jana Pawła II w rocznicę Jego wyboru na Stolicę Piotrową.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!

Dodaj komentarz