You are currently viewing Alfabet Logopedyczny – ogólnopolski projekt edukacyjny

Alfabet Logopedyczny – ogólnopolski projekt edukacyjny

Głównym celem projektu jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz  wdrażanie profilaktyki logopedycznej. Adresatami projektu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Projekt jest zgodny z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024: Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • usprawnianie aparatu oddechowego,
 • poszerzanie słownictwa czynnego i biernego,
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, poczucia rytmu,
 • podnoszenie sprawności w zakresie motoryki,
 • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości słuchowej.
 • podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • usprawnianie aparatu oddechowego,
 • poszerzanie słownictwa czynnego i biernego,
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, poczucia rytmu,
 • podnoszenie sprawności w zakresie motoryki,
 • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości słuchowej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć! ZOBACZ ZDJĘCIA

Logopedzi: Ewa Sala, Ewa Dudziak

Dodaj komentarz