You are currently viewing The Champion of the Words

The Champion of the Words

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z kl. I – V do cyklicznego już konkursu z języka angielskiego pod tytułem „The Champion of the Words” – „Mistrz Słówek”. Głównym celem konkursu jest powtórzenie i utrwalenie słówek, które uczniowie poznali w tym roku szkolnym, jak i częściowe powtórzenie słówek z poprzednich lat. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić chęć udziału nauczycielowi języka angielskiego do 13.05.2024 r. Konkurs zostanie przeprowadzony między 22 a 30 maja (dokładny termin konkursu poda nauczyciel języka angielskiego). Każdy uczestnik konkursu otrzyma cząstkową ocenę celującą (6) z języka angielskiego oraz dyplom.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz załączniki z listami słówek dla poszczególnych klas.

klasa I / klasa II / klasa III / klasa IV / klasa V

Dodaj komentarz