Dyrekcja

Obecna Dyrekcja Szkoły

mgr Tadeusz Włodek

mgr Barbara Bałys

Kierownictwo szkoły w latach 1982 – 2011

mgr Zofia Kaczyńska

mgr Ludwika Tkacz

mgr Barbara Chmiel

Edwarda Gęboliś

mgr Andrzej Bliźniak

W latach 1994-2019 zastępcą dyrektora była Pani mgr Małgorzata Niewidok