Gabinet pielęgniarki

Pielęgniarka szkolna sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami szkoły – od klasy „0” do ostatniej klasy szkoły podstawowej. W naszej szkole pielęgniarką jest pani Małgorzata Lebiedzka. Udziela świadczeń w znajdującym się w szkole gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej (parter).

WTOREK7.30 – 15.00
CZWARTEK7.30 – 15.00
PIĄTEK7.30 – 15.00

Czym się zajmuje pielęgniarka szkolna?

 • zbiera informacje na temat stanu zdrowia oraz rozwoju uczniów
 • wykonuje i interpretuje testy przesiewowe u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych
 • kieruje postępowaniem przesiewowym oraz opiekuje się uczniami z dodatnimi wynikami testów
 • prowadzi profilaktykę fluorkową u dzieci klas I–VI szkoły podstawowej, która polega na grupowym szczotkowaniu zębów preparatami fluorkowymi
 • udziela porad uczniom z problemami zdrowotnymi
 • zajmuje się edukacją na temat zdrowia jamy ustnej
 • sprawuje opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach, urazach i zatruciach
 • doradza dyrektorowi szkoły na temat stanu sanitarnego placówki, bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków
 • bierze udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej w szkole
 • przygotowuje zapotrzebowanie na leki oraz materiały opatrunkowe znajdujące się w apteczce szkolnej