Historia Szkoły Podstawowej nr 5

  • 1 września 1982 r. : Szkoła rozpoczęła działalność jako Zbiorcza Szkoła Gminna w Wadowicach. Jej pierwszym dyrektorem był mgr Andrzej Bliźniak, natomiast zastępcami panie: Edwarda Gęboliś oraz Ludwika Tkacz. W szkole zatrudniono 35 nauczycieli, utworzono 28 oddziałów, w tym 2 oddziały przedszkolne i 4 klasy pierwsze. Ogółem pierwszy rok szkolny ukończyło 782 uczniów, w tym 49 absolwentów klas ósmych.
  • 1 sierpnia 1984 r. : Dyrektorem szkoły została pani Edwarda Gęboliś, a wicedyrektorami kolejno: pani Ludwika Tkacz, pani Kazimiera Janczewska, pan Jerzy Mąka i pani Zofia Kaczyńska. Szkoła otrzymała wówczas nazwę: Szkoła Podstawowa nr 5 w Wadowicach.
  • rok szkolny 1987/1988 : Rozpoczęto starania o nadanie placówce imienia Mikołaja Kopernika. Powstał projekt sztandaru szkoły, hymnu szkoły, a uczniowie poprzez liczne konkursy, sesje naukowe i spotkania edukacyjne poznawali sylwetkę i dokonania przyszłego patrona szkoły.
  • 1 września 1988 r. – 19 sierpnia 1994 r. : Dyrektorem szkoły była pani Barbara Chmiel, a zastępcami: pani Ludwika Tkacz i pani Zofia Kaczyńska.
  • 5 maja 1990 r. : Uroczystość wręczenia sztandaru i nadania imienia szkole. Miała ona miejsce, kiedy funkcję dyrektora pełniła pani Barbara Chmiel.
  • 1 września 1994 r. : Tego dnia funkcję tymczasowego dyrektora szkoły objęła pani Ludwika Tkacz.
  • 5 stycznia 1995 r. : Nastąpiło oficjalne mianowanie pani Ludwiki Tkacz na stanowisko dyrektora szkoły. Zastępcami zostali: pani Zofia Kaczyńska, a od 15 listopada 1996 r. również pani Małgorzata Niewidok.
  • 1 września 1999 r. : W związku z reformą oświaty utworzony został Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa na 5 im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 3. W pierwszym roku działalności do gimnazjum uczęszczało 85 uczniów, którzy tworzyli cztery klasy pierwsze. Pani Ludwika Tkacz była dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych nr 2 do 31 sierpnia 2001 r.
  • 1 września 2001 r. – 31 sierpnia 2011 r. : Dyrektorem szkoły była pani Zofia Kaczyńska, a jej zastępcami: pani Małgorzata Niewidok oraz pan Tadeusz Włodek.
  • 1 września 2011 r. : Dyrektorem szkoły został pan Tadeusz Włodek, a zastępcą pani Małgorzata Niewidok.