Logopeda

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem zaburzeń komunikacyjnych, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią wad artykulacyjnych. W naszej szkole funkcję logopedy pełnią panie: Ewa Sala i Ewa Dudziak.

Ewa SalaEwa Dudziak
poniedziałek10.30-12.20
13.20-15.00
6.55-8.40
10.20-16.20
wtorek9.30-13.007.20-15.20
środa10.10-13.407.00-11.00
11.20-15.20
czwartek8.50-10.00
11.00-13.20
11.20-15.05
piątek9.00-12.207.00-11.00
11.20-14.20

Zadania logopedy w naszej szkole:

 1. Wykonywanie badań przesiewowych mowy u uczniów, celem wykrycia zaburzeń w zakresie rozwoju mowy.
 2. Badania logopedyczne kontrolne dzieci według wskazań wychowawcy lub prośbę rodzica.
 3. Organizacja pomocy logopedycznej dla uczniów na terenie szkoły.
 4. Terapia dzieci posiadających orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem na potrzebę zajęć z zakresu terapii logopedycznej.
 5. Profilaktyka zaburzeń i opóźnień mowy, w różnych formach m.in.: grupowe zajęcia logopedyczne, konkursy logopedyczne, zachęcanie uczniów do udział w projektach i akcjach promujących poprawne nawyki językowe.
 6. Współpraca z rodzicami uczniów, wychowawcami, nauczycielami wspomagającymi, psychologiem, pedagogiem oraz innymi specjalistami w zakresie organizowania pomocy logopedycznej dla dzieci.

Podstawowe cele terapii logopedycznej:

 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez eliminowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, gramatycznej i leksykalnej
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
 • doskonalenie wymowy i korygowanie wad wymowy
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń
 • rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi w poprawnej formie gramatycznej, płynnie i wyraźnie
 • wzbogacanie zasobów leksykalnych, w zakresie mowy czynnej i biernej
 • rozwijanie techniki czytania, w szczególności czytania ze zrozumieniem
 • zachęcanie uczniów do dbałości o jakość swoich wypowiedzi i do twórczej aktywności słownej