Logowanie do e-dziennika

  1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/wadowice.
  2. Wyświetli się powitalna strona systemu, na której należy kliknąć przycisk Zaloguj się, a następnie Załóż konto. Wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.
  3. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.
  4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.
  5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.
  6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.
  7. Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki. Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc.
  8. Możesz również skorzystać z aplikacji mobilnej na telefon Dzienniczek VULCAN. Uzyskasz ją po zalogowaniu się w witrynie rodzica w menu Uczeń: Dostęp mobilny. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją dostępną w zakładce Instrukcja. Pamiętaj – ta wersja ma ograniczone funkcje; jeśli chcesz skorzystać z pełnej wersji na telefonie, konieczne jest wchodzenie przez przeglądarkę internetową, a nie przez aplikację.

FILM INSTRUKTAŻOWY