Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 5

Przewodniczący – Łukasz Błasiak

Zastępca – Piotr Sobala

Skarbnik – Ewa Balon

Przewodniczący – Łukasz Błasiak

Zastępca – Piotr Sobala

Skarbnik – Ewa Balon

Przewodniczący – Łukasz Błasiak

Z-ca Przewodniczącego – Piotr Sobala

Skarbnik – Magdalena Ornecka

Sekretarz – Justyna Furdzik

Przewodniczący – Łukasz Błasiak

Z-ca Przewodniczącego – Piotr Sobala

Skarbnik – Magdalena Ornecka

Sekretarz – Justyna Furdzik

Przewodniczący – Łukasz Błasiak

Z-ca Przewodniczącego – Piotr Sobala

Skarbnik – Magdalena Ornecka

Sekretarz – Justyna Furdzik

Przewodniczący – Łukasz Błasiak

Z-ca Przewodniczącego – Piotr Sobala

Skarbnik – Magdalena Ornecka

Sekretarz – Justyna Furdzik

Przewodnicząca – Joanna Curzydło – Ochman

Z-ca Przewodniczącej – Marzena Rychlik-Jurzak

Skarbnik – Magdalena Ornecka

Sekretarz – Ryszard Mika

Przewodniczący – Joanna Curzydło – Ochman

Z-ca Przewodniczącego – Monika Inglot

Skarbnik – Magdalena Ornecka