Samorząd uczniowski

Rolą naszego samorządu szkolnego jest przede wszystkim łączenie społeczności uczniowskiej oraz wzmocnienie poczucia wspólnoty. Poprzez organizację różnorodnych inicjatyw pragniemy tworzyć wyjątkową atmosferę wśród uczniów oraz dbać o wspólne cele.

Poniżej przedstawiamy członków Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024.