Świetlica

Informacje o pracy świetlicy szkolnej w SP nr 5 w Wadowicach

W roku szkolnym 2022/2023 świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45 – 16.00 i jest przeznaczona dla dzieci z klas 1-3. Opieka świetlicowa stanowi zadanie statutowe szkoły. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zajęć świetlicowych, które uwzględniają ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Głównym celem naszej świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki, zarówno przed jak i po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, tworząc jednocześnie odpowiednie warunki do nauki i pomocy w nauce.

Nasza aktywność dydaktyczno-wychowawcza

Podczas zajęć świetlicowych skupiamy się wokół takich tematów jak np.:
– Dzień Babci i Dziadka
– Odnoszę się z  szacunkiem do osób starszych
– Kultura osobista na co dzień
– Dzień miłości – Walentynki
– Poznajemy bezpieczny Internet
– Kobietki małe i duże
– W świecie baśni H. Ch. Andersena
– Wiosny nadszedł czas
– Czas na Święta Wielkiej Nocy



– Międzynarodowy Dzień Ziemi
– Majowe święta narodowe
– Międzynarodowy Dzień Pszczoły
– Moja kochana mama
– „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Dzień Dziecka
– Mam rację! Lada dzień wakacje!
– Bezpieczeństwo podczas wakacji
– zajęcia w języku angielskim CLIL.

Poprzez realizację tego planu kształtujemy u wychowanków umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, kreatywność, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy najwięcej czasu.

Nasze zajęcia uwzględniają konieczność odpoczynku psychicznego po długotrwałym wysiłku umysłowym na lekcjach. Nasi uczniowie mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy, które (przy takiej ilości dzieci) niestety ulegają zniszczeniu i trzeba je na bieżąco uzupełniać. Na świetlicy pomagamy uczniom w odrabianiu prac domowych.

Współpracujemy z biblioteką szkolną, jak również wychowawcami klas. W świetlicy bardzo lubiane są też zajęcia na świeżym powietrzu, a w szczególności na boisku szkolnym. W ramach zajęć świetlicowych chętne dzieci uczęszczają kilka razy w tygodniu na zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. Świetlica organizuje również liczne konkursy i aktywności tematyczne.