Wolontariat

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Szkolny wolontariat zaprasza!

Wolontariat szkolny ma charakter altruistyczny. Ta forma aktywności uczniów rozumiana jest jako inicjatywa i działanie, w ramach której młodzi ludzie udzielają wsparcia innym – swoim rówieśnikom, osobom potrzebującym czy społeczności lokalnej.

Młodzież rozpoczynająca pracę w wolontariacie kieruje się wieloma motywami – m.in. chęcią uczestnictwa w grupie rówieśników, potrzebą zdobycia uznania innych, poszukiwaniem sposobu na naukę i rozwój nowych umiejętności. Efektem pracy młodych wolontariuszy są liczne zmiany zachodzące w ich osobowości. Wolontariat może być płaszczyzną samorozwoju.

Zachęcam wszystkich do szkolnego wolontariatu. Szczególnie tych, którzy bezinteresownie chcą pomagać innym.

Bogumiła Bańdura